• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Texniki şərt üçün müraciət


Texniki şərt üçün müraciət qaydaları
Məişət abonentlərinin, mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması (0,4 kV-luq şəbəkədən) üçün texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkələrinə qoşulma qaydası   davamı » 
Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVT-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması   davamı » 
Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVT-a qədər (orta və yüksək gərginlikli şəbəkədən) və 150 kV-dan yuxarı olan mövcud və inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin, layihı sənədlərinin hazırlanması və verillməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması   davamı »