• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Xəbərlər

Regionların enerji təsərrüfatı müasir səviyyəyə çatdırılıb.

Paylaşma tarixi: 31 avqust 2016