• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Havaların soyuması elektrik enerjisinə təlabatı artırır

Paylaşma tarixi: 26 oktyabr 2015