• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Təhlükə yaradan elektrik xəttləri

Paylaşma tarixi: 05 noyabr 2015