• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Regionların elektrik enerjisi təminatında köklü dəyişikliklər baş verir

Paylaşma tarixi: 22 fevral 2016