• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Qaxın enerji resurslarının yenilənməsi və müasir texniki avadanlıqların quraşdırılması istiqamətində layihələr həyata keçirilir.

Paylaşma tarixi: 23 iyun 2016