• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Elektrik enerjisinin tarifləri yeni qaydada tənzimləndi

Paylaşma tarixi: 15 iyul 2016