• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Mərkəzi Aran bölgəsinin 11 rayonunda Yarımstansiyalar yenidən qurulur,elektrik dirəkləri yeniləri ilə əvəz olunur.

Paylaşma tarixi: 25 avqust 2016