• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Elektrik enerjisi təchizatı yaxşılaşıb

Paylaşma tarixi: 23 noyabr 2016