• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Elektrik Enerjisi Milli Sərvətimizdir

Paylaşma tarixi: 12 yanvar 2017