• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Elektrik enerjisi təchizatı yaxşılaşdırılır

Paylaşma tarixi: 25 yanvar 2017