• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Qobustan Elektrik Şəbəkəsində uğurlu islahatlar həyata keçirilir

Paylaşma tarixi: 25 avqust 2017