• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Astaranın Şəvqo kəndinə ilk dəfə elektrik xətti çəkildi

Paylaşma tarixi: 01 sentyabr 2017