• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Gədəbəy elektrik şəbəkəsi yenidən qurulur

Paylaşma tarixi: 26 oktyabr 2017