• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Aran bölgəsinin 6 rayonunda Yarımstansiyalar yenidən qurulur, elektrik dirəkləri yeniləri ilə əvəz olunur

Paylaşma tarixi: 21 yanvar 2018