• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Televiziya

Elektrik təchizatı yaxılaşdırılıb

Paylaşma tarixi: 19 yanvar 2018