• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Трансформаторные подстанции

2006-2013 cü illər ərzində Bakı şəhərinin inzibati rayonları üzrə yeni tiklilmiş və əsaslı təmir edilmiş transformator məntəqələrinin statistikası
Nərimanov rayonu üzrə təmir edilmiş və yeni tikilmiş TM-lər

Rayon ərazisində 46 ədəd 6 və 10 kV-luq TM və KTM -lər tikilmişdir. 66 ədəd TM əsaslı təmir edilmiş, 4 ədəd 110 kv-luq, 3 ədəd 35 kv-luq y/st yenidən tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. 177,2 km. 6 və 10 kV-luq kabel xətləri (KX) çəkilmiş, 78,4 km. 6 və 10 kV-luq HX-nin quraşdırılması və təmiri işləri həyata keçirilmişdir. 259,7 km. 0,4 kV-luq kabel xətti çəkilmiş, 269,1 km. 0,4 kV-luq mövcud hava xətləri özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz edilmişdir. Həmçinin 51,6 km. 110 kv-luq, 124,1 km. 35 kv-luq kabel xətləri çəkilmişdir. Rayon ərazisində ümumilikdə 65876 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.


Nizami rayonu üzrə təmir edilmiş və yeni tikilmiş TM-lər

Rayon ərazisində 33 ədəd 6 və 10 kV-luq TM və KTM -lər tikilmişdir. 56 ədəd TM əsaslı təmir edilmiş, 4 ədəd 35 kv-luq y/st yenidən tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. 71,2 km. 6 və 10 kV-luq kabel xətləri (KX) çəkilmiş, 18,6 km. 6 və 10 kV-luq HX-nin quraşdırılması və təmiri işləri həyata keçirilmişdir. 251,4 km. 0,4 kV-luq kabel xətti çəkilmiş, 172,6 km. 0,4 kV-luq mövcud hava xətləri özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz edilmişdir. Həmçinin 6 km. 110 kv-luq, 17,7 km. 35 kv-luq kabel xətləri çəkilmişdir. Rayon ərazisində ümumilikdə 58212 ədəd sayğac quraşdırılmış, 65 ədəd transformator daha güclülərilə əvəz edilmişdir.


Nəsimi rayonu üzrə təmir edilmiş və yeni tikilmiş TM-lər

Rayon ərazisində 46 ədəd 6 və 10 kV-luq TM və KTM -lər tikilmişdir. 86 ədəd TM əsaslı təmir edilmiş, 2 ədəd 110 kv-luq, 6 ədəd 35 kv-luq y/st yenidən tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. 125,8 km. 35 kv-luq kabel xətləri qutraşdırılmışdır. 287,5 km. 6 və 10 kV-luq kabel xətləri (KX), 971,5 km 0,4 kV-luq kabel xətti çəkilmiş, 93,1 km. 0,4 kV-luq mövcud hava xətləri özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz edilmişdir. Həmçinin rayon ərazisində ümumilikdə 77687 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.


Yasamal rayonu üzrə təmir edilmiş və yeni tikilmiş TM-lər

Rayon ərazisində 27 ədəd 6 və 10 kV-luq TM və KTM -lər tikilmişdir. 69 ədəd TM əsaslı təmir edilmiş, 3 ədəd 35 kv-luq y/st yenidən tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. 55,0 km. 6 və 10 kV-luq kabel xətləri (KX) çəkilmişdir. 279,7 km. 0,4 kV-luq kabel xətti çəkilmiş, 415,2 km. 0,4 kV-luq mövcud hava xətləri özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz edilmişdir. Həmçinin 1,4 km. 110 kv-luq hava xətti çəkilmişdir. Rayon ərazisində ümumilikdə 80936 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.


Səbail rayonu üzrə təmir edilmiş və yeni tikilmiş TM-lər

Rayon ərazisində 44 ədəd 6 və 10 kV-luq TM və KTM -lər tikilmişdir. 73 ədəd TM əsaslı təmir edilmiş, 7 ədəd 110 kv-luq, 8 ədəd 35 kv-luq y/st yenidən tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. 390,0 km. 6 və 10 kV-luq kabel xətləri (KX) çəkilmişdir. 279,8 km. 0,4 kV-luq kabel xətti çəkilmiş, 348,0 km. 0,4 kV-luq mövcud hava xətləri özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz edilmişdir. Həmçinin 23,4 km. 110 kv-luq hava xətti, 61 km. 110 kv-luq kabel xətti, 164,2 km. 35 kv-luq kabel xətləri çəkilmişdir. Rayon ərazisində ümumilikdə 41850 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.


Suraxanı rayonu üzrə təmir edilmiş və yeni tikilmiş TM-lər

Rayon ərazisində 116 ədəd 6 və 10 kV-luq TM və KTM -lər tikilmişdir. 67ədəd TM əsaslı təmir edilmiş, 2 ədəd 35 kv-luq y/st yenidən tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. 3,7 km. 110 kv-luq hava xətləri, 38,6 km. 35 kv-luq elektrik veriliş xətləri quraşdırılmışdır. 78,7 km. 6 və 10 kV-luq kabel xətləri (KX) çəkilmiş, 95,8 km. 6 və 10 kV-luq HX-nin quraşdırılması və təmiri işləri həyata keçirilmişdir. 41,3 km. 0,4 kV-luq kabel xətti çəkilmiş, 139,4 km. 0,4 kv-luq hava xətləri quraşdırılmış və təmir edilmişdir. 1322 km. 0,4 kV-luq mövcud hava xətləri özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz edilmişdir. Həmçinin rayon ərazisində ümumilikdə 80210 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.


Xətai rayonu üzrə təmir edilmiş və yeni tikilmiş TM-lər

Rayon ərazisində 51 ədəd 6 və 10 kV-luq TM və KTM -lər tikilmişdir. 53 ədəd TM əsaslı təmir edilmiş, 1 ədəd 110 kv-luq, 3 ədəd 35 kv-luq y/st yenidən tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. 76,9 km. 35 kv-luq kabel xətləri, 74,9 km. 6 və 10 kV-luq kabel xətləri (KX) çəkilmişdir 344,4 km. 0,4 kV-luq kabel xətti çəkilmiş, 460,6 km. 0,4 kV-luq mövcud hava xətləri özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz edilmişdir. Həmçinin rayon ərazisində ümumilikdə 106859 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.


Binəqədi rayonu üzrə təmir edilmiş və yeni tikilmiş TM-lər

Rayon ərazisində 109 ədəd 6 və 10 kV-luq TM və KTM -lər tikilmişdir. 71ədəd TM əsaslı təmir edilmiş, 5 ədəd 110 kv-luq, 3 ədəd 35 kv-luq y/st yenidən tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. 85 km. 110 kv-luq hava xətləri, 51,8 km. 35 kv-luq kabel xətləri, 35,6 km. 35 kv-luq hava xətləri quraşdırılmışdır. 174,9 km. 6 və 10 kV-luq kabel xətləri (KX) çəkilmiş, 123,3 km. 6 və 10 kV-luq HX-nin quraşdırılması və təmiri işləri həyata keçirilmişdir. 155,3 km. 0,4 kV-luq kabel xətti çəkilmiş, 144,0 km. 0,4 kv-luq hava xətləri quraşdırılmış və təmir edilmişdir. 1598,6 km. 0,4 kV-luq mövcud hava xətləri özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz edilmişdir. Həmçinin rayon ərazisində ümumilikdə 154861 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.


Xəzər rayonu üzrə təmir edilmiş və yeni tikilmiş TM-lər

Rayon ərazisində 375 ədəd 6 və 10 kV-luq TM və KTM -lər tikilmişdir. 96 ədəd TM əsaslı təmir edilmiş, 2 ədəd 110 kv-luq, 21 ədəd 35 kv-luq y/st yenidən tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. 24 km. 110 kv-luq hava xətləri, 343,6 km. 35 kv-luq kabel xətləri, 118,5 km. 35 kv-luq hava xətləri quraşdırılmışdır. 539,3 km. 6 və 10 kV-luq kabel xətləri (KX) çəkilmiş, 325,8 km. 6 və 10 kV-luq HX-nin quraşdırılması və təmiri işləri həyata keçirilmişdir. 275,1 km. 0,4 kV-luq kabel xətti çəkilmiş, 265,6 km. 0,4 kv-luq hava xətləri quraşdırılmış və təmir edilmişdir. 2640 km. 0,4 kV-luq mövcud hava xətləri özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz edilmişdir. Həmçinin rayon ərazisində ümumilikdə 95863 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.


Sabunçu rayonu üzrə təmir edilmiş və yeni tikilmiş TM-lər

Rayon ərazisində 281 ədəd 6 və 10 kV-luq TM və KTM -lər tikilmişdir. 91 ədəd TM əsaslı təmir edilmiş, 1 ədəd 110 kv-luq, 5 ədəd 35 kv-luq y/st yenidən tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. 104,4 km. 6 və 10 kV-luq kabel xətləri (KX) çəkilmiş, 314,3 km. 6 və 10 kV-luq HX-nin quraşdırılması və təmiri işləri həyata keçirilmişdir. 112,1 km. 0,4 kV-luq kabel xətti çəkilmiş, 255,6 km. 0,4 kv-luq haxa xəttində quraşdırma və təmir işləri aparılmış, 3001,7 km. 0,4 kV-luq mövcud hava xətləri özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz edilmişdir. Həmçinin 20 km. 110 kv-luq hava xətti, 102,7 km. 35 kv-luq kabel, 43,6 km. 35 kv-luq hava xətləri çəkilmişdir. Rayon ərazisində ümumilikdə 58212 ədəd sayğac quraşdırılmış, 65 ədəd transformator daha güclülərilə əvəz edilmişdir.


Qaradağ rayonu üzrə təmir edilmiş və yeni tikilmiş TM-lər

Rayon ərazisində 46 ədəd 6 və 10 kV-luq TM və KTM -lər tikilmişdir. 36 ədəd TM əsaslı təmir edilmiş, 1 ədəd 35 kv-luq y/st yenidən tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. 28,1 km. 110 kv-luq hava xətləri, 110,1 km. 35 kv-luq hava və kabel xətləri qutraşdırılmışdır. 60,6 km. 6 və 10 kV-luq kabel xətləri (KX), 56,0 km. 6 və 10 kv-luq hava xətləri quraşdırıması və təmiri işləri həyata keçirilımişdir. 160,8 km 0,4 kV-luq kabel xətti çəkilmiş, 553,3 km. 0,4 kV-luq mövcud hava xətləri özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz edilmişdir. Həmçinin rayon ərazisində ümumilikdə 36334 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.